Tygří trus proti kunám

CLIMATIZER PLUS je tepelně a zvukově izolační materiál, který je vyráběn na základě kanadské licence a jeho základ tvoří rozvlákněná celulóza, která je obohacena o další přísady. Tyto přísady ovlivňují vlastnosti hotového výrobku a zajišťují jeho odolnost proti ohni, proti vzniku plísní a vytváří prostředí, které je pro hmyz a drobné hlodavce (myši, kuny) nepříjemné. Vzhledem k těmto vlastnostem a současně dobrým ekologickým, hygienickým i technickým parametrům obdržel výrobek ochrannou známku „Ekologický šetrný výrobek 01-01" a to již v roce 1994. Prostor, ve kterém je aplikován CLIMATIZER PLUS je z hlediska jeho vlastností pro myši nepříjemným, ale není tak agresivní na živý organismus, aby zabránil jeho průchodu tímto materiálem. Je však dostatečně nepříjemný, aby nesloužil jako potrava těchto živočichů nebo prostředí pro budování kolonií. Není možné, abychom jeho funkci garantovali jako u jedu. Nebyl by pak zdravotně nezávadný. V naší praxi (od roku 1991) jsme výrobek aplikovali také do celé řady zemědělských objektů s vysokým výskytem hlodavců (zejména menších druhů myší, kde poté došlo k výraznému omezení jejich výskytu).

Zdravotní a ekologická nezávadnost

Izolace CLIMATIZER PLUS je vyráběna z recyklovaného zdravotně nezávadného materiálu. Jeho rozvlákněním a předepsaným chemickým ošetřením se dosahuje jeho nehořlavosti, odolnosti proti houbám a plísním a v neposlední řadě i jeho odpudivosti pro hlodavce a hmyz. Jedná se o kanadskou licenční výrobu, vyráběnou nejmodernější americkou bezodpadovou technologií. Izolační materiál CLIMATIZER PLUS byl odzkoušen a ověřen příslušnými státními zkušebnami.