Tepelná a akustická izolace Climastone

Clistone

Climastone® je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyrobena z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, nicméně je nutné izolaci v  konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.

Aplikace

Aplikace se provádí za sucha s pomocí strojního zařízení a je možná tzv. volným foukáním (například půdy) nebo tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Systém umožňuje izolovat bez spár a  nalézt řešení
i u komplikovaných a těžko dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání zajišťuje
rychlou práci a snadný přesun hmot. Při aplikaci volným foukáním splňuje tento materiál parametry sesednutí S1. Pokud
je izolace aplikována do dutiny, musí být dodrženy pokyny výrobce týkající se přesné objemové hmotnosti.

Přednosti

 • velmi dobré tepelně izolační parametry izolace
 • nejvyšší třída reakce na oheň A1
 • významné zlepšení akustiky stavby
 • nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
 • dokonalé vyplnění všech detailů stavby
 • ekologická a hygienická nezávadnost
 • vysoká protipožární odolnost
 • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 6 do 60 cm

Dodávají se tři typy výrobků:
Climastone® S, Climastone® L a Climastone® M.

Foukaná minerální izolace

 • foukaná minerální vlna (granulát), originální finální výrobek
 • rozvlákněná směs hornin a dalších přísad
 • izolace je hydrofobizovaná
 • izolace je nepřetržitě skladem, optimální a stabilní dodávky
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • vhodné pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob, nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd.
 • nezaměňovat se skelným vláknem!
 • dodávka prostřednictvím školených aplikačních firem
 • ceník doporučených cen pro koncové zákazníky (výhodné podmínky pro stavební firmy)
 • foukaná minerální izolace CLIMASTONE je součástí balíčku systému COMPRI

Technické vlastnosti

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 – 0,041 W/m.K (dle objemové hmotnosti izolace)
 • objemová hmotnost izolace: 40 – 130 kg/m3 (dle použití)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 2 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
 • šíření plamene = 0,00 mm / min
 • třída sesednutí: S1 neměřitelné (≤ 1)
 • maximální teplota použití = 200oC
 • teplota tání minerálního vlákna: tt = 1000oC

Prospekt

Kompletní katalog

Poptávka zateplení systémem COMPRI®

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře můžete provést nezávaznou poptávku provedení izolace vašeho objektu systémem COMPRI®. Vaše nezávazná poptávka bude zpracována a potvrzena. Cena je odvislá od skutečně zaměřených údajů a spotřeby materiálu na místě realizace. Poté vás kontaktuje a ZDARMA navštíví technik a provede zaměření a nacenění realizace.

Jméno a příjmení: Vzkaz k zakázce či dotaz ke COMPRI izolacím:
Telefon:
E-mail:
PSČ, obec:
Zateplení objektu:
COMPRI znám:
Produkt:
Produkt: Climatizer Plus – foukaná celulózová izolace
Rozměr: A: [m] × B: [m] nebo plocha: [m2]
Tloušťka izolace: [cm] (10 až 100 cm)
Typ konstrukce:
Cena za m3: 0,- Kč
Cena: 0,- Kč
Produkt:
Produkt: Climatizer Plus – foukaná celulózová izolace
Rozměr: A: [m] × B: [m] nebo plocha: [m2]
Tloušťka izolace: [cm] (10 až 100 cm)
Typ konstrukce:
Cena za m3: 0,- Kč
Cena: 0,- Kč
Produkt:
Produkt: Climatizer Plus – foukaná celulózová izolace
Rozměr: A: [m] × B: [m] nebo plocha: [m2]
Tloušťka izolace: [cm] (10 až 100 cm)
Typ konstrukce:
Cena za m3: 0,- Kč
Cena: 0,- Kč
Produkt:
Produkt: Climatizer Plus – foukaná celulózová izolace
Rozměr: A: [m] × B: [m] nebo plocha: [m2]
Tloušťka izolace: [cm] (10 až 100 cm)
Typ konstrukce:
Cena za m3: 0,- Kč
Cena: 0,- Kč
Orientační cena: 0,- Kč
Celkem bez DPH: 0,- Kč
Sazba DPH:
Celkem s DPH: 0,- Kč

Poznámky:

 1. Tloušťka izolace = min. 10 cm -> max 100 cm.
 2. Vyplňujte rozměry konstrukce A, B [m] a tloušťku izolace [cm].